8 juli 2018

Hoeveel LSD gebruik jij?

Hoeveel LSD gebruik jij?
We gebruiken allemaal met grote regelmaat LSD in ons werk en in onze relaties met anderen. In vakantieperiodes gebruiken we het vaak nog meer als we nieuwe dingen doen, landen bezoeken en mensen leren kennen.

 

En nee, ik bedoel niet de drug LSD, maar de methode Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Dit is iets wat we in nieuwe situaties vaak automatisch toepassen, maar in het dagelijks leven vaak vergeten. Zeker als we (deels) op de automatische piloot leven.

Luisteren

Iets wat we vaak doen en denken te kunnen, terwijl het ook iets is wat we vaak maar met een half oor doen. De momenten waarop je luistert en je eigenlijk al bezig bent met je eigen antwoord. Of op een terrasje ook meeluistert met het gesprek aan het tafeltje naast je. Of in gedachte ondertussen bezig bent met wat je allemaal niet moet vergeten te doen.

 

Kortom, vaak luisteren we niet heel erg goed en zitten er 2 storende hindernissen in de weg. Je eigen denken, wat gelijk aan de haal gaat met wat je hoort. Of je hoort, ziet en onthoud alleen wat jou interesseert, wat voor jou belangrijk is.

“Er is een verschil tussen luisteren
en wachten op jouw beurt om te spreken.”

 

Echt luisteren is vanuit liefdevolle aandacht en empathie niet alleen je oren maar ook je hart gebruiken. Het gaat om actief luisteren (ook wel empathisch luisteren genoemd) en betekent dat je je probeert te verplaatsen in de ander.

 

Dit doe je wanneer je:

Samenvatten

Net zo belangrijk als luisteren is samenvatten. Je controleert hiermee of alles wat je verbaal en non-verbaal hebt gehoord klopt. Met empathische zinnen: “Als ik het goed begrijp dan bedoel je ..” of “Je wilt …” zorg je dat het verhaal niet gekleurd wordt door jouw visie, waarden en normen. Vaak is de essentie met één woord samen te vatten. Als je goed geluisterd hebt kun je, door alleen dit woord te herhalen, de essentie van het verhaal samenvatten.

Doorvragen

Dit helpt je om vanaf de oppervlakte meer bij de kern te komen, want alleen met begrijpen kom je er niet. Vaak zit er meer achter. Wat iemand echt beweegt, wat hij echt wil en waarom het zo belangrijk voor hem is. Stel veel open vragen die beginnen met Wie, Wat, Waar en Hoe. Vermijd daarbij zoveel mogelijk de Waarom vragen, want deze kunnen vaak oordelend over komen.

Bij jezelf

Een goed gesprek is tweerichtingsverkeer. Je luistert naar de ander, maar je bent je ook bewust van je eigen interne conversatie. In mijn werk is het iets wat ik heel bewust gebruik. Als hooggevoelig persoon ontdekte ik dat ik in privé situaties meer mocht checken en samenvatten. Doordat ik naast verbaal ook veel non-verbale signalen op pik sloeg ik het checken nog wel eens over. Dacht ik al te weten hoe iets in elkaar zat. Op vakantie ontdekte ik ook dat ik in een andere taal juist het samenvatten en checken veel sneller toepas. Mijn eigen LSD gebruik is dus iets wat ik altijd blijf controleren en me steeds bewuster van kan worden.

 

Hoe gaat het LSD gebruik jou af in je vakantie? En in je dagelijks leven in contact met partner, vrienden, collega’s, kinderen, etc. Merk jij ook verschil?
Ik ben heel benieuwd of het verschil tussen vakantie, werk en privé situaties iets is wat alleen bij mij voorkomt. Laat het me weten!