15 maart 2013

Wat is loslaten

Wat is loslaten

Loslaten kent vele facetten en daardoor is loslaten een leerproces, het is experimenteren en spelen. Loslaten betekent eigenlijk ‘niet gehecht zijn aan’, waardoor je jezelf durft over te geven aan het toeval en het onverwachte in het leven. Dit betekent dat je het onverwachte in het leven met een open en ontvankelijke houding tegemoet treedt. Het leven bestaat niet alleen uit vastpakken en bewaren, maar ook uit afscheid nemen en loslaten. In de praktijk is loslaten een proces, waarbij we laag na laag, op een steeds dieper niveau leren accepteren wat er gebeurt.

Definitie van loslaten

Volgens het woordenboek is de definitie van loslaten: in vrijheid stellen. Los worden, niet meer houden. Ik denk dat de essentie van loslaten de aanvaarding is van dat wat er gebeurt. Voorwaarde om te kunnen loslaten is de eenzaamheid accepteren die ieder mens in zich draagt en realistisch onder ogen zien hoe weinig macht je hebt over je eigen levensgeluk.

Levensgeluk is vaak niet zo maakbaar als wij als mensen wel eens denken. Onze gehechtheid ontstaat door te geloven dat we één totale identiteit hebben. We vereenzelvigen ons met wie we zijn, waardoor lijden ontstaat. We identificeren ons met de vorm, de rol die we in het leven spelen en geloven dat we dat zijn. Als we het tijdelijke van onze rol beseffen en inzien hoe vluchtig het leven is, kunnen we gemakkelijker loslaten en ervaren we meer vrede en geluk.

We lijden doordat elke ervaring die we hebben vergezeld gaat van enige angst, onrust of onzekerheid, want ook iedere gelukkige ervaring is immers vergankelijk. Alles is kortstondig. Doordat elke ervaring die we als mens hebben ook tijdelijk is, lijden we als we hem vast willen houden. Het leven is niet vast te houden. Het kenmerkt zich door beweging, door vergankelijkheid. Ook gelukkige periodes zijn tijdelijk. Als we ons hechten aan… zullen we daardoor altijd onrust, onzekerheid en zelfs angst ervaren.

Via yoga en meditatie

Je laat niet los, het is niet iets dat je kunt doen. Het gebeurt, omdat er niets is om je aan vast te houden. Vanuit het Pali (oude taal uit India) wordt loslaten ook wel omschreven met ‘teruggooien’ of ‘teruggeven’. We geven alles waaraan we gehecht waren terug. Een alerte en wakkere geest is dan een voorwaarde om te komen tot loslaten, onthechten.

Hoe meer we ons oefenen in de meditatie, hoe meer de geest alert en wakker wordt. Daardoor zijn we meer in staat te zien, te begrijpen en een andere visie te accepteren. De meditatieve geest accepteert dat niets is zoals het lijkt, maar dat het leven een interessant spel is waarin we een rol spelen.

Via de yoga en de meditatie kun je naar je ware Zelf terugkeren. Hierdoor kom je niet alleen met je eigen kern in contact, maar ook met het wezen van het universum. Daardoor schemert op sommige momenten door dat het gehecht zijn aan je eigen rol, je beperkte identiteit, je gescheiden houdt van de alles met alles verbindende diepte. Het volledig Zijn.