Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

MAROESJA GRABIJN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MAROESJA GRABIJN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MAROESJA GRABIJN verstrekt. MAROESJA GRABIJN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM MAROESJA GRABIJN GEGEVENS NODIG HEEFT

MAROESJA GRABIJN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan MAROESJA GRABIJN uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

VERWERKING VAN BIJZONDERE GEGEVENS (GEZONDHEIDSGEGEVENS)

Gegevens betreffende de gezondheid worden slechts verwerkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
a. De verwerking geschiedt door MAROESJA GRABIJN in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van MAROESJA GRABIJN noodzakelijk is.
b.Het verbod om bijzondere gegevens te verwerken is niet van toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van betrokkene.

HOE LANG MAROESJA GRABIJN GEGEVENS BEWAART

MAROESJA GRABIJN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

MAROESJA GRABIJN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van MAROESJA GRABIJN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MAROESJA GRABIJN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

MAROESJA GRABIJN maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van MAROESJA GRABIJN bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan MAROESJA GRABIJN te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MAROESJA GRABIJN heeft hier geen invloed op.

MAROESJA GRABIJN heeft Google geen toestemming gegeven om via MAROESJA GRABIJN verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@maroesjagrabijn.nl. MAROESJA GRABIJN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

MAROESJA GRABIJN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MAROESJA GRABIJN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MAROESJA GRABIJN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MAROESJA GRABIJN op via contact@maroesjagrabijn.nl. www.maroesjagrabijn.nl is een website van MAROESJA GRABIJN.

MAROESJA GRABIJN is als volgt te bereiken:

Postadres: Bisschopstraat 8, 8921 AZ Leeuwarden
Vestigingsadres: Schrans 42, 8932 NE Leeuwarden
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01160540
Telefoon: 0629297392
E-mailadres: contact@maroesjagrabijn.nl