15 november 2023

Trauma – dit doet het met je lichaam

Trauma is een complex begrip dat we kunnen onderverdelen in twee categorieën: trauma met een hoofdletter T en trauma met een kleine letter t. Trauma met een hoofdletter T omvat schokkende gebeurtenissen zoals seksueel geweld, ernstig misbruik, ernstige ongelukken en oorlog. Maar de reikwijdte van trauma is breder dan je je vaak realiseert.

Innerlijke impact

Soms verschuilt trauma zich in ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen, en blijft onopgemerkt, zelfs voor onszelf. Het draait niet enkel om de feitelijke gebeurtenis, maar om de innerlijke impact ervan. Dit verklaart waarom sommige zaken onverwerkt blijven, zoals gevoelens van verwaarlozing of eenzaamheid.

Onbewuste triggers

Soms ben je je bewust van onverwerkte trauma’s, maar vaak ook niet. Op latere momenten kunnen schijnbaar onbeduidende situaties je zenuwstelsel triggeren, zelfs als ze aan de buitenkant niet als zodanig worden ervaren. Herinneringen worden geactiveerd en je lichaam schakelt ongemerkt naar de overlevingsstand.

Altijd bezig

Het kan voorkomen dat je lichaam blijft steken in deze overlevingsmodus. Misschien heb je bijvoorbeeld continu het idee dat je bezig moet zijn en kun je niet tot rust te komen. Dit kan worden veroorzaakt door eerdere gebeurtenissen die ervoor hebben gezorgd dat je lichaam de ruststand als traumatisch ervaart. Belangrijk is te beseffen dat dit niet voor iedereen geldt en dat de triggers zowel in onze geest als ons lichaam en zenuwstelsel kunnen schuilen.

Symptomen herkennen

Het is niet altijd eenvoudig om de aanwezigheid van een trauma te herkennen. Ik kan je hierbij helpen, bijvoorbeeld door bepaalde symptomen te identificeren, fysieke reacties te observeren en deze te linken aan onverwerkte trauma’s. Deze symptomen kunnen uiteenlopend zijn, van onverklaarbare lichamelijke pijnen tot angst, paniek, slapeloosheid en moeilijkheden in het aangeven van grenzen of onderhouden van relaties.

Subtiel

Therapie kan je helpen om naar het verhaal van je lichaam te leren luisteren. Triggers kunnen soms zo subtiel zijn dat je ze nauwelijks opmerkt, zoals een geluid, geur of blik. Dit toont aan hoe klein een trigger kan zijn en dat je lichaam deze signalen oppikt, zelfs als je bewustzijn ze negeert.

Innerlijke ijsberg

Therapie biedt de mogelijkheid om opnieuw in contact te komen met je lichaam en te begrijpen wat er gaande is. Samen kunnen we je obstakels en lichamelijke reacties ontrafelen, waardoor je de wijsheid van ons eigen lichaam kunt benutten. We onderzoeken je levenservaringen en ontdekken dat de herinneringen nog altijd in je lichaam aanwezig zijn. Je lichaam heeft alles opgeslagen, zelfs als je bewustzijn het is vergeten. Het is een reis naar heling, bewustwording en herstel, waarbij je de diepten van je innerlijke ijsberg kunt verkennen en begrijpen.