29 juli 2022

Veerkracht strategie 7 – Penduleren

Penduleren is als de beweging van de seizoenen en vind ook plaats in ons eigen systeem. Elk zenuwstelsel doorloopt cycli van uitzetting en samentrekking, waarbij het zowel traumatische als energiebronnen in het lichaam raakt. Wanneer een zenuwstelsel verschuift van expansie naar samentrekking, heen en weer, is dit een bewijs van pendulatie.

In een getraumatiseerd, gestrest of overweldigd zenuwstelsel zijn de verschuivingen ofwel chaotisch en dramatisch, ofwel nauwelijks merkbaar en strak ingesnoerd. Geen van beide extremen staat voor een gezonde werking van het zenuwstelsel, en als ze niet worden aangepakt, kunnen ze leiden tot chronische ziektes en mentale problemen.

2 soorten penduleren

Er zijn twee soorten van pendulatie – (1) gefaciliteerde (opzettelijke) pendulatie en (2) organische (natuurlijke) pendulatie. In het ideale geval vindt pendulatie natuurlijk en spontaan plaats, maar in het geval van diepe shock of overweldigende stress kan het natuurlijke, ingebouwde ritme van het kunnen overschakelen van onplezierige toestanden naar plezierige toestanden tijdelijk ‘vergeten’ worden.

Tijdens een traumatische gebeurtenis kan jij je te overweldigd voelen om een gezonde vecht- of vluchtenergie te gebruiken, en in plaats daarvan kan het zenuwstelsel bevriezen en ‘vastlopen’. Gefaciliteerde pendulatie corrigeert dit door het lichaam te trainen om zijn instinctieve biologie te herinneren en de traumatische stress die in het lichaam vastzit los te laten.

Een oefening in penduleren

Wees volledig aanwezig bij een deel van je lichaam en voel activatie in dat gebied, zoals spanning, samentrekking, energie, pulsatie, hitte, snelle hartslag, oppervlakkige ademhaling, druk, zwelling, ijskoud, enz. Probeer deze fysieke gewaarwordingen niet met emoties te omschrijven (niet als verdrietig, boos, paniekerig, bang).
Probeer ook te voorkomen dat je jezelf omschrijft als buiten adem, duizelig, moe. Probeer heel specifiek te worden.

• Hoe voelen de gevoelens van ‘moe’ aan?
• Welke gewaarwordingen gaan gepaard met het gevoel van duizeligheid?
Bijvoorbeeld:
• Je zou druk kunnen voelen in de slapen, brandend en jeukend achter de ogen, je hoort suizen in je oren, je voelt zwaarte in je armen.

Als je dit helder hebt, verplaats je je aandacht van het gebied van je lichaam waar je een activering voelt, naar een plaats van neutraliteit of rust in je lichaam. Ga dan LANGZAAM heen en weer tussen de twee contrasterende toestanden. Dit zal je vermogen versterken om bij onaangename of pijnlijke gewaarwordingen te blijven.

Plezier en ongemak

Oefen ook met het opbouwen van je vermogen om plezierige toestanden te voelen. Vaak is de grootste uitdaging voor overlevenden van trauma het opmerken en vasthouden van plezierige of zelfs neutrale sensaties. Als dat moeilijk voor je is (het is heel normaal dat het moeilijk is), merk dan op dat het gemakkelijker voor je is om moeilijke gewaarwordingen op te merken.

Sportschool voor je brein

Het op deze manier observeren van gewaarwordingen is een manier om ze te vertragen en in kleine delen binnen te laten komen (strategie #6). Met oefenen merk je misschien dat je plezierige dingen kunt voelen, maar dat je snel naar onplezierige dingen springt. Je kunt je bewust worden van de neiging van je geest om zijn focus te verleggen naar onaangename dingen, zelfs als je niet van plan bent daarheen te gaan.

Deze oefening traint je hersenen (en lichaam) om het vermogen op te bouwen om in de loop van de tijd aangename sensaties op te merken. Het is hetzelfde proces als het trainen van je lichaam om spierkracht op te bouwen door middel van regelmatige trainingen.

Andere routes om meer veerkracht op te bouwen

Lees ook de andere blogs waar ik de 7 essentiële strategieën allemaal uitwerk of neem contact met mij op om samen aan het werk te gaan.

7 essentiële strategieën om veerkracht op te bouwen
Veerkracht strategie 1 – Aarden
Veerkracht strategie 2 – Belichaming
Veerkracht strategie 3 – Hulpbronnen
Veerkracht strategie 4 – Zelfcontact / vasthouden
Veerkracht strategie 5 – Het volgen van de felt sense
Veerkracht strategie 6 – Vertragen